Polityka prywatności

Postanowienia Ogólne
0d Z92 95 d39 nd7 ib0 e06 m92 36 266 5a0 .b1 066 5a0 .36 2b1 073 1c5 892 89 ra0 .92 ff w92 1a żbe y48 cd7 ib0 e92 ff w48 ca8 h61 o95 d6b z94 ą92 39 n61 off wb0 e92 ff wbe y68 tbe y48 c6b z39 nb0 e92 ff w92 6b z4c a20 k89 rb0 e64 sd7 ib0 e92 65 g89 r61 o06 m4c a95 d6b zb0 e39 nd7 i4c a92 d7 i92 c4 p89 r6b zb0 e68 tff w4c a89 r6b z4c a39 nd7 i4c a92 95 d4c a39 nbe y48 ca8 h92 61 o64 s61 o53 b61 off wbe y48 ca8 ha0 .92 b2 Rb0 e65 gf1 u9d lf1 ue7 jb0 e92 68 t61 o92 b2 R61 o6b zc4 p61 o89 r6b z94 ą95 d6b zb0 e39 nd7 i4c a92 44 P4c a89 r9d l4c a06 mb0 e39 n68 tf1 u92 33 Ef1 u89 r61 oc4 pb0 ee7 j64 s20 kd7 ib0 e65 g61 od7 i92 b2 R4c a95 dbe y92 36 2b1 073 139 638 /39 642 7a9 992 6b z92 95 d39 nd7 i4c a92 36 242 792 20 kff wd7 ib0 e68 t39 nd7 i4c a92 36 2b1 073 139 692 89 ra0 .92 ff w92 64 sc4 p89 r4c aff wd7 ib0 e92 61 o48 ca8 h89 r61 o39 nbe y92 61 o64 s5b ó53 b92 c1 fd7 i6b zbe y48 c6b z39 nbe y48 ca8 h92 ff w92 6b zff wd7 i94 ą6b z20 kf1 u92 6b z92 c4 p89 r6b zb0 e68 tff w4c a89 r6b z4c a39 nd7 ib0 e06 m92 95 d4c a39 nbe y48 ca8 h92 61 o64 s61 o53 b61 off wbe y48 ca8 h92 d7 i92 ff w92 64 sc4 p89 r4c aff wd7 ib0 e92 64 sff w61 o53 b61 o95 d39 nb0 e65 g61 o92 c4 p89 r6b zb0 ec4 p24 łbe yff wf1 u92 68 t4c a20 kd7 i48 ca8 h92 95 d4c a39 nbe y48 ca8 h92 61 o89 r4c a6b z92 f1 u48 ca8 hbe y9d lb0 e39 nd7 i4c a92 95 dbe y89 rb0 e20 k68 tbe yff wbe y92 a9 966 538 /df 439 638 /5f W33 E92 74 (9a O65 g5b ó9d l39 nb0 e92 b2 R61 o6b zc4 p61 o89 r6b z94 ą95 d6b zb0 e39 nd7 ib0 e92 61 o92 9a O48 ca8 h89 r61 o39 nd7 ib0 e92 3b D4c a39 nbe y48 ca8 hd0 )88 ,92 6b zff w4c a39 nb0 e92 b2 R9a O3b D9a Oa0 .


5d A95 d06 md7 i39 nd7 i64 s68 t89 r4c a68 t61 o89 rb0 e06 m92 95 d4c a39 nbe y48 ca8 h92 e7 jb0 e64 s68 t92 a3 Sb0 e61 o92 a3 S61 o9d lf1 u68 td7 i61 o39 n64 s92 a3 S4c a39 n95 d89 r4c a92 ac K89 r6b zbe y1a ż4c a20 k92 6b z92 64 sd7 ib0 e95 d6b zd7 i53 b94 ą92 ff w92 27 Bd7 ib0 e9d l64 s20 kf1 u40 -27 Bd7 i4c a24 łb0 e92 c4 p89 r6b zbe y92 f1 u9d ld7 i48 cbe y92 ac Kf1 u64 s68 t89 r61 o39 nd7 i4c a92 df 438 /a9 9b1 088 ,92 3d N7e I44 Pc8 :92 66 5df 442 736 273 1b1 0c5 866 5df 439 6a0 .92 9a O48 ca8 h89 r61 o39 n4c a92 95 d4c a39 nbe y48 ca8 h92 61 o95 d53 bbe yff w4c a92 64 sd7 i8b ę92 6b z65 g61 o95 d39 nd7 ib0 e92 6b z92 ff wbe y06 m61 o65 g4c a06 md7 i92 c4 p61 off w64 s6b zb0 e48 ca8 h39 nd7 ib0 e92 61 o53 b61 off wd7 i94 ą6b zf1 ue7 j94 ą48 cbe y48 ca8 h92 c4 p89 r6b zb0 ec4 pd7 i64 s5b óff w92 c4 p89 r4c aff w4c aa0 .


a3 S6b z4c a39 nf1 ue7 jb0 e06 mbe y92 c4 p89 r4c aff w61 o92 95 d61 o92 c4 p89 rbe yff w4c a68 t39 n61 ofc ś48 cd7 i92 d7 i92 95 d53 b4c a06 mbe y92 61 o92 53 bb0 e6b zc4 pd7 ib0 e48 c6b zb0 ed5 ń64 s68 tff w61 o92 95 d4c a39 nbe y48 ca8 ha0 .92 5f W92 68 tbe y06 m92 48 cb0 e9d lf1 u92 f1 u1a żbe yff w4c a39 nbe y92 e7 jb0 e64 s68 t92 06 ma0 .d7 i39 na0 .92 64 s6b zbe yc1 f89 r61 off w4c a39 nbe y92 64 sbe y64 s68 tb0 e06 m92 a8 h4c a64 sb0 e24 ł92 95 d61 o92 20 k61 o39 n68 ta0 .

Administracja Danymi
3b D4c a39 nb0 e92 61 o64 s61 o53 b61 off wb0 e92 c4 p89 r6b zb0 e68 tff w4c a89 r6b z4c a39 nb0 e92 64 s94 ą92 6b z65 g61 o95 d39 nd7 ib0 e92 6b z92 c4 p89 r6b zb0 ec4 pd7 i64 s4c a06 md7 i92 95 d61 o68 tbe y48 c6b z94 ą48 cbe y06 md7 i92 61 o48 ca8 h89 r61 o39 nbe y92 95 d4c a39 nbe y48 ca8 h92 61 o64 s61 o53 b61 off wbe y48 ca8 h92 61 o89 r4c a6b z92 6b z65 g61 o95 d39 nd7 ib0 e92 6b z92 44 P61 o9d ld7 i68 tbe y20 k94 ą92 44 P89 rbe yff w4c a68 t39 n61 ofc ś48 cd7 i92 ff w92 6b z4c a20 k89 rb0 e64 sd7 ib0 e92 39 nd7 ib0 e6b z53 b8b ę95 d39 nbe y06 m92 95 d61 o92 89 rb0 e4c a9d ld7 i6b z4c a48 ce7 jd7 i92 fc śff wd7 i4c a95 d48 c6b z61 o39 nbe y48 ca8 h92 f1 u64 s24 łf1 u65 g92 40 -92 61 o53 b64 s24 łf1 u65 gd7 i92 20 k61 o39 n68 t92 ff w92 64 sb0 e89 rff wd7 i64 sd7 ib0 e92 74 (9d l61 o65 g61 off w4c a39 nd7 ib0 e88 ,92 4c af1 u68 t61 o06 m4c a68 tbe y48 c6b z39 nb0 e92 c4 p61 off wd7 i4c a95 d61 o06 md7 ib0 e39 nd7 i4c a92 61 o92 64 s68 t4c a68 tf1 u64 s4c a48 ca8 h92 f1 u64 s24 łf1 u65 gd7 id0 )92 61 o89 r4c a6b z92 ff w92 48 cb0 e9d lf1 u92 89 rb0 e4c a9d ld7 i6b z4c a48 ce7 jd7 i92 6b z4c a06 m5b óff wd7 ib0 ed5 ń92 f3 U64 s24 łf1 u65 g92 fc śff wd7 i4c a95 d48 c6b z61 o39 nbe y48 ca8 h92 95 d89 r61 o65 g94 ą92 b0 e9d lb0 e20 k68 t89 r61 o39 nd7 i48 c6b z39 n94 ąa0 .

ac K61 o89 r6b zbe y64 s68 t4c ae7 j94 ą48 c92 6b z92 39 n4c a64 s6b zbe y48 ca8 h92 f1 u64 s24 łf1 u65 g92 6b z61 o64 s68 t4c a39 nd7 ib0 e64 s6b z92 c4 p61 oc4 p89 r61 o64 s6b z61 o39 nbe y92 61 o92 c4 p61 o95 d4c a39 nd7 ib0 e92 39 nd7 ib0 e20 k68 t5b ó89 rbe y48 ca8 h92 64 sff w61 od7 i48 ca8 h92 95 d4c a39 nbe y48 ca8 h92 61 o64 s61 o53 b61 off wbe y48 ca8 ha0 .92 18 Tff w61 oe7 jb0 e92 95 d4c a39 nb0 e92 53 b8b ę95 d94 ą92 c4 p89 r6b zb0 e68 tff w4c a89 r6b z4c a39 nb0 e92 ff w92 6b zff wd7 i94 ą6b z20 kf1 u92 6b z92 4c a20 k48 ce7 j94 ą88 ,92 e7 j4c a20 k94 ą92 c4 p61 o95 db0 ee7 j06 mf1 ue7 jb0 e64 s6b za0 .92 3d N4c a92 c4 p89 r6b zbe y20 k24 ł4c a95 d92 95 d4c a39 nb0 e92 c4 p61 o95 d4c a39 nb0 e92 c4 p61 o95 d48 c6b z4c a64 s92 89 rb0 ee7 jb0 e64 s68 t89 r4c a48 ce7 jd7 i92 ff w92 64 sb0 e89 rff wd7 i64 sd7 ib0 e92 53 b8b ę95 d94 ą92 c4 p89 r6b zb0 e68 tff w4c a89 r6b z4c a39 nb0 e92 95 d61 o92 48 cb0 e9d lf1 u92 6b z4c ac4 pb0 eff w39 nd7 ib0 e39 nd7 i4c a92 95 d61 o64 s68 t8b ęc4 pf1 u92 95 d61 o92 c1 ff1 u39 n20 k48 ce7 j61 o39 n4c a9d l39 n61 ofc ś48 cd7 i92 64 sb0 e89 rff wd7 i64 sf1 u92 d7 i92 20 k61 o39 n68 t4c a20 k68 tf1 u92 ff w92 64 sc4 p89 r4c aff w4c a48 ca8 h92 64 sb0 e89 rff wd7 i64 sf1 ua0 .92 3b D4c a39 nb0 e92 c4 p61 o95 d4c aff w4c a39 nb0 e92 c4 p61 o95 d48 c6b z4c a64 s92 6b z4c a06 m5b óff wd7 ib0 e39 nd7 i4c a92 c4 p24 ł4c a68 t39 nb0 ee7 j92 f1 u64 s24 łf1 u65 gd7 i92 53 b8b ę95 d94 ą92 c4 p89 r6b zb0 e68 tff w4c a89 r6b z4c a39 nb0 e92 ff w92 48 cb0 e9d lf1 u92 95 d61 o64 s68 t4c aff wbe y92 f1 u64 s24 łf1 u65 gd7 i92 e7 j4c a20 k92 d7 i92 ff w92 48 cb0 e9d l4c a48 ca8 h92 89 r4c a48 ca8 hf1 u39 n20 k61 off w61 ofc ś48 cd7 ia0 .92 0d Z4c ac4 pd7 i64 sf1 ue7 j94 ą48 c92 64 sd7 i8b ę92 95 d61 o92 39 nb0 eff w64 s9d lb0 e68 t68 tb0 e89 r4c a92 95 d4c a39 nb0 e92 61 o64 s61 o53 b61 off wb0 e92 53 b8b ę95 d94 ą92 c4 p89 r6b zb0 e68 tff w4c a89 r6b z4c a39 nb0 e92 95 d61 o92 ff wbe y64 sbe y24 ł20 kd7 i92 39 nb0 eff w64 s9d lb0 e68 t68 tb0 e89 r4c aa0 .92 5f Wbe y64 sbe y24 ł4c ae7 j94 ą48 c92 d7 i39 nc1 f61 o89 r06 m4c a48 ce7 j8b ę92 c4 p89 r6b zb0 e6b z92 c1 f61 o89 r06 mf1 u9d l4c a89 r6b z92 20 k61 o39 n68 t4c a20 k68 t61 off wbe y92 95 d4c a39 nb0 e92 6b z61 o64 s68 t4c a39 n94 ą92 ff wbe y20 k61 o89 r6b zbe y64 s68 t4c a39 nb0 e92 ff w92 48 cb0 e9d lf1 u92 61 o95 dc4 p61 off wd7 ib0 e95 d6b zd7 i92 39 n4c a92 ff wd7 i4c a95 d61 o06 m61 ofc śd5 ća0 .

ac K4c a1a ż95 d4c a92 61 o64 s61 o53 b4c a88 ,92 20 k68 t5b ó89 rb0 ee7 j92 95 d4c a39 nb0 e92 95 d61 o68 tbe y48 c6b z94 ą92 06 m4c a92 c4 p89 r4c aff w61 o92 ff w92 20 k4c a1a ż95 db0 ee7 j92 48 ca8 hff wd7 i9d ld7 i92 95 d61 o64 s68 t8b ęc4 pf1 u92 95 d61 o92 95 d4c a39 nbe y48 ca8 h88 ,92 64 sc4 p89 r61 o64 s68 t61 off w4c a39 nd7 i4c a88 ,92 f1 u64 sf1 u39 nd7 i8b ę48 cd7 i4c a92 9d lf1 u53 b92 61 o65 g89 r4c a39 nd7 i48 c6b zb0 e39 nd7 i4c a92 c4 p89 r6b zb0 e68 tff w4c a89 r6b z4c a39 nd7 i4c a88 ,92 c4 p89 r4c aff w61 o92 64 sc4 p89 r6b zb0 e48 cd7 iff wf1 u88 ,92 c4 p89 r4c aff w61 o92 ff w39 nd7 ib0 e64 sd7 ib0 e39 nd7 i4c a92 64 s20 k4c a89 r65 gd7 i92 95 d61 o92 61 o89 r65 g4c a39 nf1 u92 39 n4c a95 d6b z61 o89 r48 c6b zb0 e65 g61 o88 ,92 ff w92 68 tbe y06 m92 48 cb0 e9d lf1 u92 39 n4c a9d lb0 e1a żbe y92 c4 p61 o95 de7 j94 ąd5 ć92 20 k61 o39 n68 t4c a20 k68 t92 6b z92 61 o64 s61 o53 b94 ą92 39 n4c a95 d6b z61 o89 rf1 ue7 j94 ą48 c94 ą92 c4 p89 r6b zb0 e68 tff w4c a89 r6b z4c a39 nd7 ib0 e92 95 d4c a39 nbe y48 ca8 h92 61 o64 s61 o53 b61 off wbe y48 ca8 h92 ff w92 61 o89 r65 g4c a39 nd7 i6b z4c a48 ce7 jd7 i92 f3 U64 s24 łf1 u65 g61 o95 d4c aff w48 cbe y92 e7 jb0 e64 s68 t92 06 m61 o1a ż9d ld7 iff wbe y92 95 d89 r61 o65 g94 ą92 b0 e9d lb0 e20 k68 t89 r61 o39 nd7 i48 c6b z39 n94 ą92 c4 p61 o95 d92 4c a95 d89 rb0 e64 sb0 e06 m92 b0 e40 -06 m4c ad7 i9d lc8 :92 64 sb0 e61 o64 s61 o9d lf1 u68 td7 i61 o39 n64 sd5 @d7 idf 44c aa0 .c4 p9d la0 .

0d Z4c a64 s68 t89 r6b zb0 e65 g4c a06 mbe y92 64 s61 o53 bd7 ib0 e92 c4 p89 r4c aff w61 o92 95 d61 o92 c4 p89 r6b zb0 e68 tff w4c a89 r6b z4c a39 nd7 i4c a92 18 Tff w61 od7 i48 ca8 h92 95 d4c a39 nbe y48 ca8 h92 c4 p61 o92 89 r61 o6b zff wd7 i94 ą6b z4c a39 nd7 if1 u92 f3 U06 m61 off wbe y92 9d lf1 u53 b92 48 c61 oc1 f39 nd7 i8b ę48 cd7 if1 u92 6b z65 g61 o95 dbe y92 68 tbe y9d l20 k61 o92 ff w92 6b z4c a20 k89 rb0 e64 sd7 ib0 e92 39 n4c a92 c4 p61 o68 t89 r6b zb0 e53 bbe y92 95 d61 o48 ca8 h61 o95 d6b zb0 e39 nd7 i4c a92 b0 eff wb0 e39 n68 tf1 u4c a9d l39 nbe y48 ca8 h92 89 r61 o64 s6b z48 c6b zb0 ed5 ń92 c4 p89 r6b zb0 e95 d92 64 s94 ą95 db0 e06 m92 9d lf1 u53 b92 e7 jb0 e1a żb0 e9d ld7 i92 c4 p89 r6b zb0 ec4 pd7 i64 sbe y92 20 k89 r4c ae7 j61 off wb0 e92 4c a9d l53 b61 o92 f1 u39 nd7 ie7 j39 nb0 e92 53 b94 ą95 d11 ź92 c4 p89 r4c aff w4c a92 06 md7 i8b ę95 d6b zbe y39 n4c a89 r61 o95 d61 off wb0 e65 g61 o92 61 o53 b9d ld7 i65 gf1 ue7 j94 ą92 39 n4c a64 s92 95 d61 o92 89 rb0 e68 tb0 e39 n48 ce7 jd7 i92 95 d4c a39 nbe y48 ca8 ha0 .

f3 U64 s24 łf1 u65 g61 o95 d4c aff w48 c4c a92 06 m4c a92 c4 p89 r4c aff w61 o92 f1 u95 d61 o64 s68 t8b ęc4 p39 nd7 i4c ad5 ć92 95 d4c a39 nb0 e92 61 o64 s61 o53 b61 off wb0 e92 f3 U1a żbe y68 t20 k61 off w39 nd7 i20 k4c a92 61 o89 r4c a6b z92 d7 i39 n39 nbe y48 ca8 h92 e7 jb0 e65 g61 o92 95 d4c a39 nbe y48 ca8 h92 c4 p61 o95 d06 md7 i61 o68 t61 o06 m92 f1 uc4 p61 off w4c a1a ż39 nd7 i61 o39 nbe y06 m92 39 n4c a92 c4 p61 o95 d64 s68 t4c aff wd7 ib0 e92 ff w24 ł4c afc ś48 cd7 iff wbe y48 ca8 h92 c4 p89 r6b zb0 ec4 pd7 i64 s5b óff w92 c4 p89 r4c aff w4c a92 74 (39 nc4 pa0 .92 61 o89 r65 g4c a39 n61 o06 m92 fc ś48 cd7 i65 g4c a39 nd7 i4c ad0 )a0 .

f3 U64 sf1 u39 nd7 i8b ę48 cd7 ib0 e92 95 d4c a39 nbe y48 ca8 h92 61 o64 s61 o53 b61 off wbe y48 ca8 h92 06 m61 o1a żb0 e92 39 n4c a64 s68 t94 ąc4 pd7 id5 ć92 39 n4c a92 64 s20 kf1 u68 tb0 e20 k92 48 c61 oc1 f39 nd7 i8b ę48 cd7 i4c a92 6b z65 g61 o95 dbe y92 53 b94 ą95 d11 ź92 ff w39 nd7 ib0 e64 sd7 ib0 e39 nd7 i4c a92 c4 p89 r4c aff w39 nd7 ib0 e92 95 d61 oc4 pf1 u64 s6b z48 c6b z4c a9d l39 nb0 e65 g61 o92 64 sc4 p89 r6b zb0 e48 cd7 iff wf1 u92 39 n4c a92 c4 p89 r6b zb0 e68 tff w4c a89 r6b z4c a39 nd7 ib0 e92 95 d4c a39 nbe y48 ca8 h92 61 o64 s61 o53 b61 off wbe y48 ca8 ha0 .

f3 U64 s24 łf1 u65 g61 o95 d4c aff w48 c4c a92 39 nd7 ib0 e92 f1 u95 d61 o64 s68 t8b ęc4 p39 nd7 i4c a92 95 d4c a39 nbe y48 ca8 h92 61 o64 s61 o53 b61 off wbe y48 ca8 h92 d7 i39 n39 nbe y06 m92 c4 p61 o95 d06 md7 i61 o68 t61 o06 m92 4c a39 nd7 i1a żb0 e9d ld7 i92 f1 uc4 p61 off w4c a1a ż39 nd7 i61 o39 nbe y06 m92 39 n4c a92 c4 p61 o95 d64 s68 t4c aff wd7 ib0 e92 ff w24 ł4c afc ś48 cd7 iff wbe y48 ca8 h92 c4 p89 r6b zb0 ec4 pd7 i64 s5b óff w92 c4 p89 r4c aff w4c aa0 .

44 P61 o64 sd7 i4c a95 d4c a06 mbe y92 ff wc4 p89 r61 off w4c a95 d6b z61 o39 n94 ą92 20 k61 o39 n68 t89 r61 o9d l8b ę92 95 d61 o64 s68 t8b ęc4 pf1 u92 95 d61 o92 95 d4c a39 nbe y48 ca8 h88 ,92 95 d6b zd7 i8b ę20 kd7 i92 48 c6b zb0 e06 mf1 u92 06 md7 i39 nd7 i06 m4c a9d ld7 i6b zf1 ue7 jb0 e06 mbe y92 64 s20 kf1 u68 t20 kd7 i92 b0 eff wb0 e39 n68 tf1 u4c a9d l39 nb0 e65 g61 o92 39 n4c a89 rf1 u64 s6b zb0 e39 nd7 i4c a92 53 bb0 e6b zc4 pd7 ib0 e48 c6b zb0 ed5 ń64 s68 tff w4c a92 95 d4c a39 nbe y48 ca8 ha0 .

3b D4c a39 nb0 e92 61 o64 s61 o53 b61 off wb0 e92 c4 p89 r6b zb0 e68 tff w4c a89 r6b z4c ae7 j94 ą92 61 o64 s61 o53 bbe y92 ff wbe y24 ł94 ą48 c6b z39 nd7 ib0 e92 f1 uc4 p61 off w4c a1a ż39 nd7 i61 o39 nb0 e92 c4 p89 r6b zb0 e6b z92 39 n4c a64 s92 4c a9d l53 b61 o92 9a O64 s61 o53 bbe y38 /f1 Fd7 i89 r06 mbe y88 ,92 6b z92 20 k68 t5b ó89 rbe y06 md7 i92 fc ś48 cd7 ifc ś9d lb0 e92 ff w64 sc4 p5b ó24 łc4 p89 r4c a48 cf1 ue7 jb0 e06 mbe y92 ff w92 6b zff wd7 i94 ą6b z20 kf1 u92 6b z92 06 m61 o1a ż9d ld7 iff w61 ofc ś48 cd7 i94 ą92 95 d61 o64 s68 t4c a89 r48 c6b zb0 e39 nd7 i4c a92 f1 u64 s24 łf1 u65 gd7 i88 ,92 61 o53 b64 s24 łf1 u65 gd7 i92 64 sb0 e89 rff wd7 i64 sf1 ua0 .92 5b M61 o1a ż9d ld7 iff wd7 i92 61 o95 d53 bd7 i61 o89 r48 cbe y92 18 Tff w61 od7 i48 ca8 h92 95 d4c a39 nbe y48 ca8 h92 61 o64 s61 o53 b61 off wbe y48 ca8 hc8 :

Hostingodawca
Dostawca skrzynki poczty elektronicznej
Serwis płatności internetowych
Biuro rachunkowe
Osoby/Firmy współpracujące
Czas przetwarzania danych
Dane przetwarzane są do momentu w którym wygasa podstawa prawna (na przykład na potrzeby rachunkowości lub gdy zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

a3 S20 kf1 u68 t20 kd7 i92 53 b89 r4c a20 kf1 u92 c4 p61 o95 d4c a39 nd7 i4c a92 95 d4c a39 nbe y48 ca8 h92 61 o64 s61 o53 b61 off wbe y48 ca8 h
53 b89 r4c a20 k92 06 m61 o1a ż9d ld7 iff w61 ofc ś48 cd7 i92 20 k61 o89 r6b zbe y64 s68 t4c a39 nd7 i4c a92 6b z92 c4 pb0 e24 ł39 nb0 ee7 j92 c1 ff1 u39 n20 k48 ce7 j61 o39 n4c a9d l39 n61 ofc ś48 cd7 i92 64 sb0 e89 rff wd7 i64 sf1 u88 ,92 53 b89 r4c a20 k92 06 m61 o1a ż9d ld7 iff w61 ofc śd5 ć92 39 n4c aff wd7 i94 ą6b z4c a39 nd7 i4c a92 20 k61 o39 n68 t4c a20 k68 tf1 u92 c4 p89 r6b zb0 e6b z92 c1 f61 o89 r06 mf1 u9d l4c a89 r6b z88 ,92 53 b89 r4c a20 k92 06 m61 o1a ż9d ld7 iff w61 ofc ś48 cd7 i92 61 o68 t89 r6b zbe y06 mbe yff w4c a39 nd7 i4c a92 d7 i39 nc1 f61 o89 r06 m4c a48 ce7 jd7 i92 6b z92 64 sb0 e89 rff wd7 i64 sf1 u

44 P9d ld7 i20 kd7 i92 58 C61 o61 o20 kd7 ib0 e64 s
3d N4c a64 s6b z4c a92 ff wd7 i68 t89 rbe y39 n4c a92 f1 u1a żbe yff w4c a92 48 c61 o61 o20 kd7 ib0 e64 sa0 .92 a3 S94 ą92 68 t61 o92 39 nd7 ib0 eff wd7 ib0 e9d l20 kd7 ib0 e92 c4 p9d ld7 i20 kd7 i92 68 tb0 e20 k64 s68 t61 off wb0 e92 ff wbe y64 sbe y24 ł4c a39 nb0 e92 c4 p89 r6b zb0 e6b z92 64 sb0 e89 rff wb0 e89 r92 ff wff wff w92 d7 i92 c4 p89 r6b zb0 e48 ca8 h61 off wbe yff w4c a39 nb0 e92 c4 p89 r6b zb0 e6b z92 61 oc4 p89 r61 o65 g89 r4c a06 m61 off w4c a39 nd7 ib0 e92 20 k61 o06 mc4 pf1 u68 tb0 e89 r4c a92 c4 p89 r6b zb0 e65 g9d l94 ą95 d4c a89 r20 kd7 ia0 .92 ac Kd7 ib0 e95 dbe y92 c4 p89 r6b zb0 e65 g9d l94 ą95 d4c a89 r20 k4c a92 c4 p61 o39 n61 off w39 nd7 ib0 e92 c4 p61 o24 ł94 ą48 c6b zbe y92 64 sd7 i8b ę92 6b zb0 e92 64 s68 t89 r61 o39 n94 ą88 ,92 ff wd7 i68 t89 rbe y39 n4c a92 89 r61 o6b zc4 p61 o6b z39 n4c ae7 jb0 e92 89 r61 o95 d6b z4c ae7 j92 f1 u89 r6b z94 ą95 d6b zb0 e39 nd7 i4c a88 ,92 6b z92 20 k68 t5b ó89 rb0 e65 g61 o92 24 ł94 ą48 c6b zbe y92 64 sd7 i8b ę92 f1 u1a żbe y68 t20 k61 off w39 nd7 i20 ka0 .92 44 P4c a89 r4c a06 mb0 e68 t89 rbe y92 c4 p61 o6b zff w4c a9d l4c ae7 j94 ą92 39 n4c a92 61 o95 d48 c6b zbe y68 t4c a39 nd7 ib0 e92 d7 i39 nc1 f61 o89 r06 m4c a48 ce7 jd7 i92 ff w92 39 nd7 i48 ca8 h92 6b z4c aff w4c a89 r68 tbe y48 ca8 h92 e7 jb0 e95 dbe y39 nd7 ib0 e92 64 sb0 e89 rff wb0 e89 r61 off wd7 i88 ,92 20 k68 t5b ó89 rbe y92 e7 jb0 e92 f1 u68 tff w61 o89 r6b zbe y24 ła0 .92 58 C61 o61 o20 kd7 ib0 e64 s92 f1 u24 ł4c a68 tff wd7 i4c ae7 j94 ą92 ff wd7 i8b ę48 c92 20 k61 o89 r6b zbe y64 s68 t4c a39 nd7 ib0 e92 6b z92 ff w48 c6b zb0 efc ś39 nd7 ib0 ee7 j92 61 o95 dff wd7 ib0 e95 d6b z61 o39 nbe y48 ca8 h92 ff wd7 i68 t89 rbe y39 na0 .

e7 G89 r61 o06 m4c a95 d6b z61 o39 nb0 e92 d7 i39 nc1 f61 o89 r06 m4c a48 ce7 jb0 e92 95 d61 o68 tbe y48 c6b z94 ą92 4c a95 d89 rb0 e64 sf1 u92 7e I44 P88 ,92 68 tbe yc4 pf1 u92 ff wbe y20 k61 o89 r6b zbe y64 s68 tbe yff w4c a39 nb0 ee7 j92 c4 p89 r6b zb0 e65 g9d l94 ą95 d4c a89 r20 kd7 i88 ,92 e7 j8b ę6b zbe y20 k4c a88 ,92 89 r61 o95 d6b z4c ae7 jf1 u92 64 sbe y64 s68 tb0 e06 mf1 u92 61 oc4 pb0 e89 r4c a48 cbe ye7 j39 nb0 e65 g61 o88 ,92 95 d61 o64 s68 t4c aff w48 cbe y92 f1 u64 s24 łf1 u65 g92 d7 i39 n68 tb0 e89 r39 nb0 e68 t61 off wbe y48 ca8 h88 ,92 d7 i39 nc1 f61 o89 r06 m4c a48 ce7 jd7 i92 61 o92 48 c6b z4c a64 sd7 ib0 e92 d7 i92 95 d4c a48 cd7 ib0 e88 ,92 9d l61 o20 k4c a9d ld7 i6b z4c a48 ce7 jd7 i92 61 o89 r4c a6b z92 d7 i39 nc1 f61 o89 r06 m4c a48 ce7 jd7 i92 c4 p89 r6b zb0 e64 sbe y24 ł4c a39 nbe y48 ca8 h92 95 d61 o92 ff wd7 i68 t89 rbe y39 nbe y92 6b z4c a92 c4 p61 ofc ś89 rb0 e95 d39 nd7 i48 c68 tff wb0 e06 m92 c1 f61 o89 r06 mf1 u9d l4c a89 r6b z4c a92 20 k61 o39 n68 t4c a20 k68 t61 off wb0 e65 g61 oa0 .

0d Zb0 e53 b89 r4c a39 nb0 e92 95 d4c a39 nb0 e92 64 s24 łf1 u1a ż94 ą92 95 d61 o92 06 m61 o39 nd7 i68 t61 o89 r61 off w4c a39 nd7 i4c a92 ff w92 e7 j4c a20 kd7 i92 64 sc4 p61 o64 s5b ó53 b92 f1 u1a żbe y68 t20 k61 off w39 nd7 i48 cbe y92 20 k61 o89 r6b zbe y64 s68 t4c ae7 j94 ą92 6b z92 39 n4c a64 s6b zbe y48 ca8 h92 ff wd7 i68 t89 rbe y39 n88 ,92 4c a53 bbe y92 f1 u64 sc4 p89 r4c aff w39 nd7 i4c ad5 ć92 c1 ff1 u39 n20 k48 ce7 j61 o39 n61 off w4c a39 nd7 ib0 e92 64 sb0 e89 rff wd7 i64 sf1 u92 6b z4c ac4 pb0 eff w39 nd7 i4c ae7 j94 ą48 c92 53 b4c a89 r95 d6b zd7 ib0 ee7 j92 b0 ec1 fb0 e20 k68 tbe yff w39 n94 ą92 d7 i92 53 bb0 e6b zc4 p89 r61 o53 b9d lb0 e06 m61 off w94 ą92 39 n4c aff wd7 i65 g4c a48 ce7 j8b ęa0 .

3d N4c a92 39 n4c a64 s6b zb0 ee7 j92 ff wd7 i68 t89 rbe y39 nd7 ib0 e92 ff wbe y20 k61 o89 r6b zbe y64 s68 tf1 ue7 jb0 e06 mbe y92 39 nd7 ib0 e6b z53 b8b ę95 d39 nb0 e92 c4 p9d ld7 i20 kd7 i92 48 c61 o61 o20 kd7 ib0 e64 s88 ,92 f1 u06 m61 o1a ż9d ld7 iff wd7 i4c ae7 j94 ą48 cb0 e92 20 k61 o89 r6b zbe y64 s68 t4c a39 nd7 ib0 e92 6b z92 f1 u64 s24 łf1 u65 g92 95 d61 o64 s68 t8b ęc4 p39 nbe y48 ca8 h92 ff w92 89 r4c a06 m4c a48 ca8 h92 64 sb0 e89 rff wd7 i64 sf1 u88 ,92 39 nc4 pa0 .92 f1 uff wd7 ib0 e89 r6b zbe y68 tb0 e9d l39 nd7 i4c ae7 j94 ą48 cb0 e92 c4 p9d ld7 i20 kd7 i92 48 c61 o61 o20 kd7 ib0 e64 s92 ff wbe y20 k61 o89 r6b zbe y64 s68 tbe yff w4c a39 nb0 e92 95 d61 o92 f1 u64 s24 łf1 u65 g92 ff wbe y06 m4c a65 g4c ae7 j94 ą48 cbe y48 ca8 h92 f1 uff wd7 ib0 e89 r6b zbe y68 tb0 e9d l39 nd7 i4c a39 nd7 i4c a92 ff w92 89 r4c a06 m4c a48 ca8 h92 64 sb0 e89 rff wd7 i64 sf1 u92 61 o89 r4c a6b z92 c1 ff1 u39 n20 k48 ce7 j61 o39 n4c a9d l39 nb0 e92 c4 p9d ld7 i20 kd7 i92 48 c61 o61 o20 kd7 ib0 e64 s88 ,92 f1 u06 m61 o1a ż9d ld7 iff wd7 i4c ae7 j94 ą48 cb0 e92 6b z4c ac4 p4c a06 md7 i8b ę68 t4c a39 nd7 ib0 e92 ff wbe y53 b89 r4c a39 nbe y48 ca8 h92 c4 p89 r6b zb0 e6b z92 f1 u1a żbe y68 t20 k61 off w39 nd7 i20 k4c a92 f1 u64 s68 t4c aff wd7 ib0 ed5 ń92 d7 i92 c4 pb0 e89 r64 s61 o39 n4c a9d ld7 i6b z4c a48 ce7 j8b ę92 d7 i39 n68 tb0 e89 rc1 fb0 ee7 j64 sf1 u92 f1 u1a żbe y68 t20 k61 off w39 nd7 i20 k4c a

f3 U1a żbe y68 t20 k61 off w39 nd7 i20 k92 ff w92 20 k4c a1a ż95 db0 ee7 j92 48 ca8 hff wd7 i9d ld7 i92 06 m4c a92 06 m61 o1a ż9d ld7 iff w61 ofc śd5 ć92 ff wbe y24 ł94 ą48 c6b zb0 e39 nd7 i4c a92 74 (48 c61 o92 06 m61 o1a żb0 e92 64 s20 kf1 u68 t20 k61 off w4c ad5 ć92 48 c6b z8b ęfc ś48 cd7 i61 off wbe y06 m92 9d lf1 u53 b92 48 c4c a24 ł20 k61 off wd7 i68 tbe y06 m92 61 o65 g89 r4c a39 nd7 i48 c6b zb0 e39 nd7 ib0 e06 m92 c1 ff1 u39 n20 k48 ce7 j61 o39 n4c a9d l39 n61 ofc ś48 cd7 i92 64 sb0 e89 rff wd7 i64 sf1 ud0 )92 9d lf1 u53 b92 c4 p89 r6b zbe yff w89 r5b ó48 cb0 e39 nd7 i4c a92 61 oc4 p48 ce7 jd7 i92 65 g89 r61 o06 m4c a95 d6b zb0 e39 nd7 i4c a92 48 c61 o61 o20 kd7 ib0 e64 s92 c4 p61 oc4 p89 r6b zb0 e6b z92 6b z06 md7 i4c a39 n8b ę92 f1 u64 s68 t4c aff wd7 ib0 ed5 ń92 ff w92 c4 p89 r6b zb0 e65 g9d l94 ą95 d4c a89 r48 cb0 e92 d7 i39 n68 tb0 e89 r39 nb0 e68 t61 off wb0 ee7 ja0 .92 7e I39 n64 s68 t89 rf1 u20 k48 ce7 j4c a92 6b z4c a89 r6b z94 ą95 d6b z4c a39 nd7 i4c a92 c4 p9d ld7 i20 k4c a06 md7 i92 48 c61 o61 o20 kd7 ib0 e64 s92 e7 jb0 e64 s68 t92 95 d61 o64 s68 t8b ęc4 p39 n4c a92 39 n4c a92 64 s68 t89 r61 o39 nd7 ib0 e92 a8 h68 t68 tc4 pc8 :38 /38 /ff wff wff wa0 .4c a9d l9d l4c a53 b61 of1 u68 t48 c61 o61 o20 kd7 ib0 e64 sa0 .61 o89 r65 g38 /06 m4c a39 n4c a65 gb0 e40 -48 c61 o61 o20 kd7 ib0 e64 s

Email kontaktowy:
ac K61 o39 n68 t4c a20 k68 t92 ff w92 64 sc4 p89 r4c aff wd7 ib0 e92 c4 p61 o9d ld7 i68 tbe y20 kd7 i92 c4 p89 rbe yff w4c a68 t39 n61 ofc ś48 cd7 i92 39 n4c a9d lb0 e1a żbe y92 20 kd7 ib0 e89 r61 off w4c ad5 ć92 39 n4c a92 b0 e40 -06 m4c ad7 i9d lc8 :92 64 sb0 e61 o64 s61 o9d lf1 u68 td7 i61 o39 n64 sd5 @d7 idf 44c aa0 .c4 p9d lWarto wiedzieć: